─?wiczenia symulatorowe ze stycznia

W sobot─? 9 stycznia przeprowadzili??my zaj─?cia symulatorowe, ─?wicz─?c kr─?gi nadlotniskowe. By??y one poprzedzone wieloma godzinami przygotowa??, ─?wicze?? „na sucho” i przyswajaniu teorii. Dodatkowo dopiero na pocz─?tku stycznia uda??o si─? uruchomi─? stanowisko dwuosobowe po zmianie konfiguracji sprz─?towej na jesieni ubieg??ego roku.

Zasadniczo by??o sporo zamieszania, niektórzy piloci nie zd─???yli wykona─? operacji, albo z powodu podstawowych b??─?dów w komunikacji, albo np. wykonywania manewrów na p??ycie bez zgody kontroli i innych ewidentnych kwiatków. Kolejna sprawa – nie wszyscy, którzy dobrze sz??o „na sucho” – potrafili si─? zaadaptowa─? w kokpicie samolotu – ale to tylko kwestia praktyki, któr─? nied??ugo nab─?d─?  podczas zaj─?─? w czasie ferii.

Jako ciekawostk─? dodam fakt, ??e uda??o nam si─? uruchomi─? w??asny serwer FSD na zewn─?trznym adresie IP, dzi─?ki czemu kursanci mog─? ??─?czy─? si─? z nim z domu. ;)


Podziel si─Ö z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubi─Ö To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala