Nocka za nami!

No i kolejna nocka ju?? za nami. Spotkanie by??o bardzo pracowite - zacz─?li??my o 17.00, a sko??czyli??my ok. ... 6 rano ;) Tak??e snu by??o niespe??na dwie godzinki.

Lwi─? cz─???─? czasu poch??on─???a nam walka ze z??o??liwym sprz─?tem i oprogramowaniem, bowiek FSInn ci─???ko nam by??o skonfigurowa─? w sytuacji, gdy w jednej sieci u??ywa??o go 8 komputerów. Ostatecznie dopiero ko??o pó??nocy uda??o si─? ruszy─? z regularnymi ─?wiczeniami, w tym:

- trzy pe??ne operacje kr─?gów nadlotniskowych - wszystko z pe??n─? frazeologi─?, komunikacj─? i realna pogod─?,

- kilkana??cie ─?wicze?? na przechwytywanie radiali,

- kilka zagadnie?? z zakresu radionawigacji.

─?wicze?? nie u??atwia?? wiatr wiej─?cy z pr─?dko??ci─? od 15 do 26 w─?z??ów, co dla ma??ej Cessny to ju?? bardzo du??o. 

Niebawem zaprezentujemy filmk z jednego z ─?wicze??.

 


Podziel si─Ö z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubi─Ö To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala