Druga wizyta w Poznaniu

Okazja do mojej, a w zasadzie naszej - bo by?? ze mn─? Eryk Woelke – absolwent sierakowickiej gimbazy i Ko??a Symulacji Lotniczych – by??a jednak bardziej z??o??ona. Micha?? ze wspó??pracy z ró??nymi instytucjami planuje utworzenie w 30 polskich szko??ach tzw. „Orlich gniazd” – czyli takich kó??ek oko??olotniczych propaguj─?cych wiedz─? i zaszczepiaj─?cych bakcyla lotniczego w??ród polskiej m??odzie??y. Micha?? chce to oprze─? na wspó??pracy z samorz─?dami, Aeroklubami czy instytucjami pokroju PA??P. S??u??y─? temu celowi ma tak??e nag??o??nienie medialne – st─?d patronat LotniczejPolski.pl czy Polsatu – którego ekipa go??ci??a w GearUp i sk─?d by??y relacje na ??ywo w porannym pa??mie Polsatu w dzisiejsz─? sobot─?.

By??a okazja do pierwszej wymiany do??wiadcze??, to zarysowania planów, do pierwszych rozmów. Jak sprawy si─? rozwin─? i potocz─? – b─?d─? informowa?? na bie??─?co. Vatsim, IVAO czy szkolna piwnica – skoro o wspóln─? spraw─? chodzi – jaka to ró??nica?

Galeria fotek – OBEJRZYJ.
Podziel si─Ö z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubi─Ö To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala