Noc listopadowa ;)

Z czwartego na pi─?tego listopada zrealizowali??my nocne zaj─?cia lotnicze. W dosy─? licznym gronie, przy wspó??udziale absolwentów KSL ;) uporz─?dkowali??my symulatorowni─?, dokonali??my przegl─?du sprz─?tu ,

przearan??owali??my konfiguracje, przygotowali??my kabin─? pod monta?? nowej jednostki centralnej.

O dziwo wystarczy??o czasu nawet na polatanie. Dla nowych cz??onków KSL by?? to pewnie kosmos, bo od razu rzut na g??─?bok─? wod─?, ale nawet i zesz??oroczni mieli siódme poty, bowiem okaza??o si─?, ??e wiara we w??asne si??y niepoparta solidn─? prac─?, daje niestety nieciekawe efekty. Ale ch─?─? pracy czyni cuda!

Ale, ??e w??a??nie o to chodzi, by pozna─? w??asne s??abo??ci, zwalczy─? b??─?dy i wpracowa─? w??a??ciwe podej??cie, zaj─?cia nale??y uzna─? za wyj─?tkowo udane. Prawie do trzeciej w nocy ─?wiczenia indywidualnej jak i grupowe na naszym serwerze pozwoli??y na wy??apanie najbardziej istotnych braków i wypracowanie zalece?? do dalszej pracy.

Nast─?pne zaj─?cia ju?? niebawem – zobaczymy, na ile uda??o si─? wprowadzi─? wnioski w faz─? realizacji.

Na koniec kolejne podzi─?kowania dla Jakuba Ko??odzieja, który przekaza?? (po raz drugi) wysokiej klasy sprz─?t dla KSL. Od dzisiaj b─?dzie s??u??y?? na stanowisku numer 4. Oby pomy??lnie!Dzi─?ki!

 

Tymczasem pozdrawiamy i do nast─?pnego, mo??e juz online na Vatsim! ;) Trzymajcie kciuki!


Podziel si─Ö z innymi: Facebook Google Tweet This
Facebook - Lubi─Ö To:


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala