Z wizyt─? w Poznaniu ;)


Pozdrowienia od naszego absolwenta - studenta ;)

 

Tak to mo??na studiowa─?, co nie? ;)
Planowanie lotu - materia??y do ─?wicze??

 

 

Majowe zaj─?cia symulatorowe

 

 

─?wiczenia :: radiale oraz podej??cia ILS.

Oto zadanie do wykonania zgodnie z tym, co omawiali??my na dziesiejszych zaj─?ciach.

Warunki:

Brak zjawisk pogodowych, ci??nienie 1013, z wysoko??ci─? wg uznania, nie ni??ej ni?? 3000 ft, maszyna B350, C404.

1) EPKK, rwy 25, R050 JED, gdy 15nm DME JED przechwyci─? R194 JED, l─?dowanie ILS rwy 25.

2) EPKK, rwy 25, R090 JED, po mini─?ciu JED - R250 JED, l─?dowanie w EPKT ILS rwy27. 

3) EPPO, rwy 28, R155 CZE, po mini─?ciu CZE R031 CZE, l─?dowanie w EPPO ILS rwy 28

 

Mapy: http://www.pl-vacc.org/pol3/airports.php

Oczekuj─?, ??e ka??dy b─?dzie potrafi?? wykona─? ─?wiczenie.

Materia?? obowi─?zkowy do opanowania: KLIK W razie pyta?? - prosz─? mnie namierzy─? i zapyta─? ;) Do mi??ego!

Zapraszam na marcowe latanie

Sk??adamy podzi─?kowania!

Nocka za nami!

Lotnicza nocka w czasie ferii

─?wiczenia symulatorowe ze stycznia

I zaj─?cia w 2016 roku ju?? 9 stycznia

Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala