??yczenia A.D. 2015

Kurs: Etap 2 ;)

Tak wi─?c do grona kursantów na drugim etapie do??─?czy??y dwie osoby - Jonasz oraz Konrad. Krystian zapowiedzia??, ??e jeszcze raz podejdzie do testu teoretycznego, pozostali - do drugiej próby nie podeszli.

Niezwyk??y gest ;)

I po kolejnych zaj─?ciach...

Zaj─?cia 21.10 :: 9:30

Zapraszam wszystkich ch─?tnych i przygotowanych na najbli??sze zaj─?cia, które b─?d─? mia??y miejsce w najbli??sz─? sobot─? 21 listopada. Spotykamy si─? punktualnie o 9:30 przy wej??ciu g??ównym, spotkanie potrwa do do ok. 13:30, a zaczniemy je od testu z zagadnie??, które by??y do tej pory omówione. Czyli prócz podstaw fizyki lotu, budowy p??atowca b─?d─? tak??e podstawowe instrumenty kokpitu.

Pami─?tajcie o umowie - kto nie zaliczy testu - nie si─?dzie za sterami. Wszystkie joysticki do pi─?tku znajduj─? si─? u mnie w 225!

Do zobaczenia!

Wyniki pierwszego testu i materia??y na kolejne zaj─?cia

Oto wyniki testu z pierszej parti materia??u omawianej na poprzednich zaj─?ciach i podanej do przestudiowania w domu:

Lp. Imi─? i nazwisko Wynik w %
1 Micha?? Labuda 67

2

Fryderyk Regli??ski 67
3 Maciej Toczek 67
4 Jonasz Mielewczyk 58
5 Karol Krefta 58
6 Jeremiasz Brzeski 50
7 Dawid Marszk 50
8 Konrad Bonicki 42
9 Krystian Gojtowski 33

Próg zaliczenia wynosi 70% wi─?c macie Panowie co czyta─? i o co pyta─?. W tebeli nie uj─???em osób, które by??y pierwszy raz na zaj─?ciach.

 

Na drugich zaj─?ciach omawiali??my:

a) przypisanie odpowiednich klawiszy/przycisków/osi do najwa??niejszych ustawie?? w symulatorze

Ka??dy powinien to ustawi─? i umie─? sprawdzi─? w swoim symulatorze, a potem siadaj─?c do szkolnego sprz─?tu na zaj─?ciach. Ka??de ─?wiczenie poprzedzamy sprawdzeniem, czy wszystko, co potrzebne jest ustawione, skalibrowane itp.

b) ─?wiczenie na start i l─?dowanie samolotem Cessna 150 (C150)

Samolot jest do pobrania w hangarze. Prosz─? przestrzega─? restrykcji wagowych oraz pr─?dko??ci, pozycji klap i innych. Dla przypomnienia 40kts/50kts/70kts/<100kts/60kts. ─?wiczenie mo??na zrobi─? w formie prostego kr─?gu P/L np. w EPGD. Przypominam link do map/scenerii: KLIK . Mo??na zamieszcza─? swoje analizy lotu na forum - ch─?tnie pomog─? w ocenie.

Do samodzielnego opracowania na nast─?pne zaj─?cia:

a) Alfabet lotniczy (wymowa, znaczenie) - KLIK

b) Lotnisko i poruszanie si─? po nim - KLIK

c) Wszystkie zagadnienia z poprzednich zaj─?─?, w tym w szczególno??ci powierzchnie sterowe samolotu (pochylenie, przechylenie, wychylenie i co za co odpowiada) - wszystko w poradniku oraz w necie, np. tutaj

-----------

Panowie - umiawiamy si─? jak powa??ni ludzie - 70% to jest absolutne minimum. Po te??cie wst─?pnym na zaj─?ciach praktycznych zostan─? tylko Ci, którzy osi─?gn─? ten lub lepszy (na co mam nadziej─?) wynik. 

Prosz─? przynie??─? wszystkie joysticki - mo??na wcze??niej do mnie do sali 225.

Termin zaj─?─? podam wkrótce na stronie.

UWAGA!

Z ka??dym pytaniem, zrzutem ekranu zapraszam na forum. ??adne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Powodzenia!

Najbli??sze zaj─?cia

Najbli??sze zaj─?cia KSL w sobot─?, 10 pa??dziernika, pocz─?tek o godz. 10:30 - ko??czymy o 13:30.

Do zobaczenia!

 

 

Nasz absolwent na uczelni lotniczej

Absolwent naszj szko??y i cz??onek KSL Kamil Mielewczyk rozpocz─??? kilka dni temu rok akademicki na kierunku pilota?? powietrznych statków cywilnych w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Zawodowej w Che??mie, która jako jedna z nielicznych w Polsce kszta??ci przysz??ych pilotów zawodowych.

.::Czytaj wi─?cej

Pierwsze zaj─?cia za nami

W minion─? sobot─? 19 wrze??nia odby??y si─? pierwsze zaj─?cia KSL w nowym semestrze. Poni??ej krótka relacja ze spotkania oraz zalecenia przed nast─?pnym 24 pa??dziernika.

 

.::Czytaj dalej...

Zaj─?cia 19.09 :: 9:30

Zapraszam na pierwsze zaj─?cia w najbli??sz─? sobot─? 19 wrze??nia, punktualnie o 9:30 przed szko??─?. 

Prosz─? przynie??─? ze sob─? podpisane zgody i - je??li kto woli - zdrow─? ??ywno??─? :D. Herbatka na miejscu gratis.

 

Do zobaczenia.

 

 

Rozpoczynamy sezon 2015

Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala