Spotkanie 30.05 :: 9:30

Zapraszam wszystkich na spotkanie w sobot─? 30 maja na godzin─? 9:30 na zaj─?cia. Spotkanie do godziny 12:30.

Do zobaczenia!

Zaj─?cia 2 kwietnia 2015 r.

Multicrew operations ;)

Zaj─?cia w czasie ferii ziemowych

Zapraszm wszystkich ch─?tnych na zaj─?cia KSL w czasie ferii.

Sala, sprz─?t oraz ja ;)  - b─?dziemy dost─?pni w pierwszy poniedzia??ek i wtorek lutego (2 i 3go) od godziny 9:00 do 13:00.

Herbatka jak zwykle b─?dzie, rezta we w??asnym zakresie (p─?czki, dro??d??ówki i inny niezdrowy, ale jak??e pyszny badziew).

Do zobaczenia!

 

 

 

 


ZALICZENIE | Plany lot??w

Trzy osoby kwalifikuj─? si─? do zaliczenie dzia??u - prosz─? o zaplanowanie i wklepanie do FMC nast─?uj─?cych tras:

DAWID

EPGD - EPKK

EPKK - EPSC

EPRZ - EPSC

TOMEK

EPSC - EPKT

EPZG - EPLB

EPPO - EPGD

SZCZEPAN

EPGD - EPKT

EPKT - EPPO

EPSC - EPRZ

Trasy prosz─? oprze─? o punkty wylotowe/dolotowe i drogi lotnicze. Prosz─? dopasowa─? w??a??ciwy poziom lotu.

Pliki z rozszerzeniem *fmc prosz─? wys??a─? do mnie na maila do 20.01.

Powodzenia.

Pomoce:

Mapy - KLIK

Poradnik - KLIK

Zaj─?cia 10 stycznia | Zapraszam

Zapraszam na zaj─?cia w sobot─? 10 stycznia - godzina 9:30 przy wej??ciu g??ównym.

 

Tamtyka zaj─?─? - planowanie lotów (cz.I):

- czytanie map odlotów/przylotów (definiowanie punktów wylotowych i przylotowych i ew. procedur),

- praca z  map─? dróg lotniczych EPWW (okre??lanie trasy lotu),

- wprowadzanie planu lotu do FMC (praca z VasFMC).

 

Zapraszam, s─?dz─?, ??e b─?dzie ciekawie ;)

 

 

 

 

Spotkanie 29 listopada

Czo??em,

zapraszam na spotkanie 29 listopada (sobota) punktualnie o godzinie 9:30 przed g??ównym wej??ciem.

Tematyka zaje─?: ─?wiczenia IFR (VOR, NDB, ILS).

 

Do zobaczenia!

Ps. Dro??d??ówki we w??asnym zakresie. Herbata b─?dzie!

 

Z wizyt─? na wie??y kontroli lot??w w Gda??sku

Polatali jesiennie

Zapraszam na zaj─?cia 4 pa??dziernika


Zapraszam wszystkich ch─?tnych na zaj─?cia KSL w najbli??sz─? sobot─?, 4.10 PUNKTUALNIE nia godzin─? 9.00.

Dro??d????wki oraz napoje zdrowotne ;) we w??asnym zakresie!

Prosz─? przynie??─? zgody wype??nione przez Rodzic??w. Gdyby kto?? zgubi??, to mo??na j─? pobra─? tutaj i wydrukowa─?:

Link

Do zobaczenia!
Zadanie na nast─?pne zaj─?cia


Oto zadanie do wykonania zgodnie z tym, co omawiali??my na poprzednich zaj─?ciach (bez pode??─? ILS - tego nie om??wili??my dostatecznie szczego??owo, prosze wykonac podej??cia z widoczno??ci─?)

Brak zjawisk pogodowych. ci??nienie 1013, z wysoko??ci─? do 3000ft.1) EPKK, rwy 25, R050 JED, gdy 15nm DME JED przechwyci─? R194 JED, l─?dowanie rwy 25.
2) EPKK, rwy 25, R090 JED, po mini─?ciu JED R250, l─?dowanie w EPKT rwy27.
MAPA 1

3) EPPO, rwy 28, R155 CZE, po mini─?ciu CZE R031 CZE, l─?dowanie w EPPO rwy 28,
4) EPPO, rwy 10, R211 CZE, po mini─?ciu CZE R320 CZE, gdy 30 nm DME CZE, HDG 090, l─?dowanie rwy 10
MAPA 1

Oczekuj─?, ??e ka??dy b─?dzie potrafi?? wykona─? ─?wiczenie. Jako utrudnienie mo??na sobie doda─? zmiany pogodowe oraz por─? dnia.

Materia?? obowi─?zkowy do opanowania: KLIK

W razie pyta?? - prosz─? mnie namierzy─? i zapyta─? ;)

Do mi??ego!


Facebook

symulacje lotnicze, symulator lot??w, KSL, Ko??o Symulacji Lotniczych, Gimnazjum w Sierakowicach, FS2004, Aeroklub S??upski, lotnictwo wirtualne, vatsim, Dedal, ??ladami Dedala