─?wiczenia :: radiale oraz podej??cia ILS.
Dodane przez Szefu dnia Kwiecień 18 2016 19:25:39

Oto zadanie do wykonania zgodnie z tym, co omawiali??my na dziesiejszych zaj─?ciach.

Warunki:

Brak zjawisk pogodowych, ci??nienie 1013, z wysoko??ci─? wg uznania, nie ni??ej ni?? 3000 ft, maszyna B350, C404.

1) EPKK, rwy 25, R050 JED, gdy 15nm DME JED przechwyci─? R194 JED, l─?dowanie ILS rwy 25.

2) EPKK, rwy 25, R090 JED, po mini─?ciu JED - R250 JED, l─?dowanie w EPKT ILS rwy27. 

3) EPPO, rwy 28, R155 CZE, po mini─?ciu CZE R031 CZE, l─?dowanie w EPPO ILS rwy 28

 

Mapy: http://www.pl-vacc.org/pol3/airports.php

Oczekuj─?, ??e ka??dy b─?dzie potrafi?? wykona─? ─?wiczenie.

Materia?? obowi─?zkowy do opanowania: KLIK W razie pyta?? - prosz─? mnie namierzy─? i zapyta─? ;) Do mi??ego!