Luty za sterami, kurs na test.
Dodane przez Szefu dnia Luty 07 2017 13:10:19

Luty za sterami, kurs na test.


Tre┼Ť─ç rozszerzona

http://www.gimnazjalnysymulator.pl/up/upload_files/ksl_luty_2017.jpg

Luty za sterami, kurs na test.

W sobot─? 11 lutego zapraszam na zaj─?cia KSL. W programie g??ównie test, który b─?dzie obejmowa??:

M?üODZI

a) budowa kr─?gu nadlotniskowego i frazeologia stosowana podczas lotu po kr─?gu - "na sucho" na makiecie,

b) wykonanie poprawnego kr─?gu z frazeologi─? na symulatorze.

STARZY

a) wykonanie lotu wektorowanego z podej??ciem ILS (dwa ró??ne lotniska) - z frazeologi─?,

b) zaplanowanie/pobranie poprawnego i aktualnego planu lotu dla dwóch wylosowanych tras w EPWW, "wklepanie" ich do FMC w samolocie.

 

Warunki zaliczenia

1. Dwa podej??cia do ka??dej cz─???ci egzaminu (a i b).

2. Niezaliczenie cz─???ci a blokuje mo??liwo??─? podj─?cia próby zaliczenia cz─???ci b.

3. Niezaliczenie ca??o??ci odsy??a na egzamin poprawkowy pod koniec lutego.

4. Niezaliczenie poprawki odsy??a (ewentualnie) na wrzesie?? i na rozpocz─?cie kursu od nowa.

5. Niepojawienie si─? na egzaminie liczone jest jako niezaliczenie.

6. Wszystkie materia??y/oprogramowanie do pobrania z naszej strony.

 

Licz─? na dobre przygotowanie.