Nasz projekt „Dodać młodym skrzydeł” w minutowym oka mgnieniu

Celem głównym projektu pt. „Dodać młodym skrzydeł” było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Sierakowice rozwoju w zakresie wykorzystania nowych technologii, świadomości w planowaniu swojej przyszłej ścieżki zawodowej i pobudzenie do większej aktywności na rzecz środowiska lokalnego poprzez organizację zajęć z zakresu lotnictwa cywilnego, pilotowania bezzałogowych statków powietrznych, pozyskiwania zdjęć i materiałów wideo z powietrza, ich późniejszej obróbki i publikacji w przestrzeni publicznej.

Pierwotny termin realizacji zajęć przypadający na okres od października do maja 2020 roku nie był możliwy do utrzymania ze względu na pandemię oraz zamknięcie szkół. KSL działa stricte w powiązaniu ze szkołami w Sierakowicach, bo korzysta z ich bazy dydaktycznej i lokalowej,  ponadto wprowadzone odgórnie obostrzenia po prostu uniemożliwiały prowadzenie zajęć  z młodzieżą. Warsztatowy charakter działań ujętych w projekcie powodował, że organizacja zajęć w trybie zdalnym mijała się z celem. Dzięki korespondencji z Fundacją udało się przedłużyć okres realizacji projektu – za co jestem ogromnie wdzięczny. Dzięki temu udało się zrealizować główne wskaźniki zakładane we wniosku.

Z otrzymanego dofinansowania udało się, dzięki promocyjnym cenom, zakupić porządnego drona DJI  wraz z dodatkowym akumulatorem oraz dwie szkoleniowe Symy. Ponadto w tej kwocie zmieściły się jeszcze dwie matu startowe, które wykorzystywaliśmy przy nauce startu i celnego lądowania.

Poniższy jednominutowy filmik pokazuje w telegraficznym skrócie, co się działo na naszych warsztatach.

Jak tylko wszystko wróci do normy – otwieramy nasze hangary i lecimy.
Dalej, wyżej, szybciej.

🙂